Kara Basma İz Olur

Kara Basma İz Olur
Güzellerde Naz Olur
Gündüz Gelme Gece Gel
Eller Duyar Söz Olur
Hop Ninnayı Ninnayı
Gel Oynayı Oynayı
Kara Basma Kayarsın
Sen Benimle Ayarsın
Asker Olduğum Zaman
Günlerimi Sayarsın
Hop Ninnayı Ninnayı
Gel Oynayı Oynayı
Kar Üstüne Kar Damlar
Dayanmaz Buna Canlar
Ne Zaman Düğünümüz
Sayılmıyor Bu Aylar
Hop Ninnayı Ninnayı
Gel Oynayı Oynayı