I. Abdülhamit'in Özi Kalesi'nin düşmesi üzerine yazdığı mektup

Özi'nin düştüğü haberi, alimallah beni yeniden kederlendiridi; bu kadar Müslüman erkek, kadın, küçük ve büyüğün kafir elinde kalması beni mahzun eyledi. Ya Rab! Sen Malik'ül mülksün (mülkün sahibisin). Senden niyazım, ölmeden bu beldeleri tekrar Müslümanların eline geçtiğini bana göster.

1788-1789