Hu hu hu kuşu

Hu hu hu kuşu
Derelerde su kuşu
Çalılıktır yuvası
Lokum getir kızıma babası
Hu yavruma hu hu hu
Uyusun da büyüsün hu hu
Tıpış tıpış yürüsün hu