Hu hu hu kuşlar

Hu hu hu kuşlar
Derelerde su kuşlar
Yedi yavru yapmışlar
Çalılıkta yuvası
Lokum getir Ayşe'ye babası
Şeker getir anası
Hu hu hu hu yavrum hu