Horozumu Satamadım

(Horozumu satamadım sayfasından yönlendirildi)
Horozumu satamadım
Kumbarama atamadım
Bir kız alıp kaçamadım
Oy bili bili bilibil bilibili bili
Çilli de horozum kayboldu
Horozumu kaçırdılar
Damdan dama uçurdular
Suyuna da pilav pişirdiler
Oy bili bili bilibil bilibili bili
Çilli de horozum kayboldu
Horozumun tüyü kara
Sesi gider Üsküdar'a
Bugünlerde düştüm dara
Oy bili bili bilibil bilibili bili
Çilli de horozum kayboldu