Her Gün Sarhoş

Her Gün Sarhoş, Her Gün Sarhoş Şu Aydın’ın Uşağı,
Al Kanlara Boyanmış Da İbrişim Kuşağı.
Aman Ya Ne Yoktur Çare Eller Ağlar Ne Çare.
Ay Bey Oğlu, Vay Bey Oğlu, Yandı Yandı Kül Oldu.
Ne Olduysa Bana Oldu, Güzel Sana Ne Oldu.
Aman Ya Ne Yoktur Çare Eller Ağlar Ne Çare.
Ay Mı Doğdu, Gün Mü Doğdu Pınarbaşı Köşküne,
Sen Doldur Da Ben İçeyim Nazlı Yarin Aşkına.
Aman Ya Ne Yoktur Çare Eller Ağlar Ne Çare.