Gazel ('-misin dahi' redifli)

Ey kaşı yâ yüzün beri dönmez misin dahi
Ey gurre-i ümîd görünmez misin dahi

Billâh ne saht âteş imişsin gönül meğer
Gark oldun eşk-i hûna söyünmez misin dahi

Kani o gîceler o tarablar teraneler
Ey def anıb o zevki döğünmez misin dahi

Kâfir kızı tükenmedi mi mâtem-i peder
Sâgâr çekib kızılca sürünmez misin dahi

Dil-berle maceranı yeter sakladın Nedîm
Nakl eyleyib biraz da öğünmez misin dahi