Erenler yolu

Canım erenler yolu, inceden ince imiş,
Süleyman'a yol kesen, şol bir karınca imiş,
Eydürler idi bana, âşık avare olur,
Geldi başıma gördüm, ol söz yerince imiş,

Dört kitabın manisin, okudum tahsil ettim,
Aşka gelicek gördüm, bir uzun hece imiş,
İki kişi söyleşir, Yunus'u görsem diye,
Biri eydur ben gördüm, bir ÂŞIK koca imiş.