Dostum arz it cemalün canımız bulsun ferah

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Dōstum ʿarż it cemālüñ cānımuz bulsun feraḥ
Küfr·i zülfüñi görüp īmānumuz bulsun feraḥ

Çün dile dil-ber ẖayāli geldi mihmān olmaya
Pīş-keş cān virelüm mihmānunuz bulsun feraḥ

Cām·ı laʿlinden nigāruñ sāḳiyā bir bāde ṣun
Meclisümüz germ olup devrānumuz bulsun feraḥ

Ẓulmeti bir cürˀayile ẖāne·i dilden götür
Ol ṣafādan külbe·i aḥzānumuz bulsun feraḥ

Ḫūblarun vaṣfın ey Mihrī şöyle takrīr eyle sen
Kim oḳursa defter·i dīvānumuz bulsun feraḥ