Cennet Cehennem Yoktur Diyenler

Cennet cehennem yoktur diyenler

İl hakkını alıp haksız yiyenler

Al yeşil konaktan hükm'eyleyenler

Dur bakalım canım beyler kalır mı


Karac'oglan her cefayı biliyor

Sualciler yedi yerde soruyor

Yetmiş iki millet ar'ya giriyor

Dur bakalım canım dağlar kalır mı