Bir bina yaptırdım

Bir bina yaptırdım
Altın eşikli
Bir gün yatmadım
Yanı beşikli nenni yavrum nenni