Beyitler

Symbol 甲 class.svg
Bu maddenin düzen ve biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.Sana senden gelir bir işte 'dâd' lâzımsa
Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.


Yüksel ki yerin bu yer değildir;
Dünyaya gelmek hüner değildir.


Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır.
Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır


Ne efsunkâr imişsin ah, ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten!


Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?