Ayrılık hasreti kar etti cana


Ayrılık hasreti kar etti cana
Seher yeli sevdiğimden bir haber
Selamım tebliğ et kutbi cihana
Seher yeli sevdiğimden bir haber


Bülbül gibi bağlanmışım kareler
Ayrılık derdine nedir çareler
Merhem kabul etmez dilde yareler
Seher yeli sevdiğimden bir haber


Sıdkı'yam kalmışam ıssız çöllerde
Böyle dert bulunmaz gayri kullarda
Dilim intizarda gözüm yollarda
Seher yeli sevdiğimden bir haber