Ay Doğar Ayistan'dan

Ay Doğar Ayistandan (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Gün Doğar Günistandan (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Benim Bir Sevdiğim Var (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Otuz İki Bostandan (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Ay Doğar Aya Gider (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Gün Doğar Güne Gider (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Benim Bir Sevdiğim Var (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Her Gün Bir Yana Gider (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Ay Doğar Ayazlanır (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Gün Doğar Beyazlanır (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Benim Bir Sevdiğim Var (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)
Acep Kime Nazlanır (Tara Lil Li Lil Li Lil Li)