Aksion Estin

Seni kutsamak pek doğrudur, ey Tanrı doğuran,
Sen, en kutsal, en saf ve Tanrımızın annesi,
Kerubiyyun meleklerinden daha şereflisin,
Serafim meleklerinden daha görkemlisin,
Kusursuz olarak Kelime Tanrı'yı doğurdun,
Sen hakiki Tanrı doğuransın, seni ululuyoruz.