Şapka İktisası Hakkında Kanun

(671 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Şapka İktisası Hakkında Kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 671
Kabul Tarihi: 25/11/1925
Resmî Gazete Tarihi ve No: 28/11/1925 - 230
Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 108


Şapka İhtisası Hakkında Kanun


Seal of the Turkish Parliament (Türkiye Büyük Millet Meclisi).svg
Resmî adı: X
Tarihler
Kabul edildiği gün:25 Kasım 1925

Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

Madde 2 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

Madde 3 – İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.

Ayrıca bakDüzenle