İş Kanunu

(1475 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
İş Kanunu
Kanunlar Kanun Numarası: 1475
Kabul Tarihi: 25/8/1971
Resmî Gazete Tarihi ve No: 1/9/1971 - 13943
Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102