İş Kanunu

(1475 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
1/9/1971
Sayı: 13943
Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102
Resmî Gazete

KANUN

İş Kanunu

Kanun No. 1475

Kabul Tarihi: 25/8/1971