İş Kanunu/Sekizinci Bölüm

SEKİZİNCİ BÖLÜMDüzenle

SOSYAL SİGORTALARDüzenle

DEVLETİN FONKSİYONU :Düzenle

MADDE 96 — Sosyal Sigortalar Devlet tarafından kanunla düzenlenir ve denetlenir.