Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM I SORUŞTURMANIN ÖZETİ

I.BÖLÜM

SORUŞTURMANIN ÖZETİDüzenle

1-SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI- ÜMRANİYE İLÇESİNDE EL BOMBALARININ ELE GEÇİRİLMESİDüzenle

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın 156 hattını gizli numaradan arayarak isim ve kimliğini belirtmeyen bir şahsın, "Ümraniye Çakmak Mahallesi Muhtarlığı'nın karşısındaki tek katlı binanın (önünde büfe var) çatısında elektrik direğinin yanında el bombası ve C-4 patlayıcı madde bulunduğu, patlayıcı maddeyi Mehmet DEMIRTAŞ isimli şahsın sakladığı, bu patlayıcıları bir astsubayın temin ettiği, adres olarak Mithatpaşa caddesi ile Samanyolu caddesinin birleştiği sokakta bulunan Kardak Balıkçısının yanındaki tek katlı bina " şeklinde ihbarda bulunması üzerine, bu ihbar önce İstanbul İl jandarma Komutanlığına, sonrasında da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ihbarda belirtilen yerin Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi Samanyolu Caddesi Güngör Sokak No:2 sayılı yerde, Yiğit büfe ve Kardak Balıkçısı arasından geçilmek sureti ile girilen bir gecekondu olduğu 12.06.2007 tarihinde tespit edilmiş ve Ümraniye 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nden alman arama kararma istinaden yapılan aramada, belirtilen ikametin çatısında, ihbarda belirtilen elektrik direğinin yanında üzeri siyah renkli naylonla örtülmüş yeşil renkli, her iki tarafında taşımak için halattan ip bulunan ahşap kasa şeklindeki sandıkta 27 adet savunma ve taarruz tipi el bombası bulunmuştur. Ev sahibi Mehmet DEMİRTAŞ ile evde daha önceden kiracı olarak oturduğu anlaşılan yeğeni Ali YİĞİT şüpheli olarak yakalanmıştır.

2-BAĞLANTILI KİŞİLERİN YAKALANMASI VE ÖRGÜTE AİT BELGELERE ULAŞILMASIDüzenle

Evde yapılan arama sırasında Mehmet DEMİRTAŞ'm bombaların Oktay YILDIRIM'a ait olduğunu şifai olarak bildirmesi üzerine bu şüphelinin de yakalandığı, alian mahkeme kararlarına istinaden ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Oktay YILDIRIM ve Mehmet DEMİRTAŞ'da ruhsatlı, Ali YİĞİT' in evinde de ruhsatsız silah ve mermiler ile Oktay YILDIRIM' in evinden sustalı bıçak, kasatura türü kesici aletlerin ele geçirildiği, ayrıca şüphelilere ait bilgisayarlar ve diğer evraklara el konulup mahkemeden alman kararlar çerçevesinde teknik olarak incelemesinin yapıldığı,

Şüphelilerin sorgulanması sırasında Mehmet DEMİRTAŞ'ın susma hakkını kullandığı, Oktay YILDIRIM'ın suçlamaları kabul etmediği ve bombalarla ilgisinin olmadığını beyan ettiği, şüpheli Ali YİĞİT'in ise; bombaların Oktay YILDIRIM'a ait olduğunu, kendisinin bu evde geçici olarak ikamet ettiğini, daha sonra babası Şevki YİĞİT' in bir gün evin çatısında tahta ararken bombaların bulunduğu sandığı gördüğü ve kendisine sorduğunu, kendisinin de bu konuyu evin sahibi olan Mehmet DEMİRTAŞ'a sorduğu, Mehmet DEMİRTAŞ'ın da sandığı Oktay YILDIRIM'in", getirdiğini söylediğini, Oktay YILDIRIM ve Mahmut ÖZTÜRK'ün sürekli Mehmet DEMİRTAŞ'a ait LPG istasyonu ve manava geldiklerini, özel olarak gizli gizli görüşmeler yaptıklarım, kendisi odaya girdiğinde konuşmayı kestiklerini, bir gün Oktay YILDIRIM'a "KUVA-İ MİLLİYE ne demek?" diye sorduğunda KUVA-İ MİLLİYE'nin DEVLETİN ÇIKARLARINI KORUYAN BİR DERNEK OLDUĞU, DEVLETİ YÖNETENLERİN GERÇEK YÖNETİCİ OLMADIĞINI VE DEVLET İÇERİSİNDE BAŞKA ŞEYLERİN DÖNDÜĞÜNÜ kendisine söylediğini ve Mehmet DEMİRTAŞ'ın da kendisine "çatıda askeri bir sandık var ve içinde el bombalan var, bu malzemelere bir şey olursa başınız belaya girer kurtaramayız, kimseye bu konudan bahsetme seni de alırlar, bu evde sen oturuyorsun" diyerek kendisini uyardığını ve bombaların 1,5 yıl kadar önce Oktay YILDIRIM tarafından getirildiğini belirttiği, kendisinin bu olayı öğrenmesinden sonra Oktay YILDIRIM'm manava geldiğine şahit olmadığını ve babasının bu bombalan ihbar etmesini söylediğini, kendisinin de korktuğu için ihbar edemediği, ancak bu sebeple evi boşaltıp başka bir eve taşındığı, muhtemelen bu ihban da babasının yapmış olduğunu, ayrıca bombaların olduğu manav dükkanına Oktay YILDIRIM ve Mahmut ÖZTÜRK'ün yanı sıra kendisini daha önceden tanımadığı ancak medyadan ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN olarak bildiği şahsın siyah bir mercedes araba ile manav dükkanının önüne gelip durduğunu ancak araçtan kimsenin aşağı inmediğini, ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN'in dikkatlice manava bakmasından sonra arabanın uzaklaştığını, arkasından Oktay YILDIRIM'm manav dükkanından ayrılıp 15-20 dk. sonra Mahmut ÖZTÜRK ile birlikte san Opel Corsa ile manava geldiklerini, bu olaydan 3-4 ay kadar sonra babasının bombalan bulduğunu beyan etmiştir.

Bu ifade ve ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN ' in el bombalan ile ilgili medyada Oktay YILDIRIM'ı savunmaya yönelik olarak bombaların hurda olduğunu, çalışmadığını ve çöplükten Oktay YILDIRIM tarafından toplanmış olabileceğini beyan etmesi üzerine; ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN ile Mahmut ÖZTÜRK isimli şahısların da olayla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilerek bu iki şüpheli de gözaltına alınıp ikamet ve işyerlerinde mahkeme kararıyla arama yapılmıştır.

Şüpheli ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN 'in ikamet ve iş yerinde yapılan aramalar sonucunda iş yerinde masasının üzerinde "Devletin yeniden yapılanması için öneriler (Master Plan On Çalışması)" ibareli kitap kapağı şeklinde dizayn edilmiş dokümanın bulunduğu, aynca evinde yapılan aramada Emniyet Müdürlüğü'nce 16 nolu CD olarak adlandırılan CD içerisinde; Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgisayarlarından çıktığı anlaşılan, Milli Güvenlik Kurulu öncesi Kuvvet Komutanlarının kendi aralarında yapmış oldukları gizlilik ibareli toplantılara ait askeri ve siyasi gizli bilgiler içeren bir çok belgenin de bulunduğu, aynı CD içerisinde bulunan şifreli word belgesinin açılmasıyla şüpheli Muzeffer ŞENOCAK'a ait olduğu anlaşılan resimler ile bazı bilgi ve belgelerin yanısıra internet çıktılarının bulunduğu, Ayrıca Şüpheli ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN'in bilgisayarında "ERGENEKON-LOBİ" dokümanının bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheliler Oktay YILDIRIM, Mehmet DEMİRTAŞ, Ali YİĞİT, ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN ve Mahut ÖZTÜRK'ün, sevk edildikleri nöbetçi mahkemelerce tutuklandıklan, Şüpheli ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN den elde edilen örgütsel dokümanlar ve devlete ait gizli belgeler;

"DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI İÇİN ÖNERİLER (Master Plan Ön Çalışması)" isimli 23 sayfalık örgütsel dokümanın incelenmesinde;

Devletin ele geçirilmesi için "yer altında ve yer üstünde yapılanmanın gerektiği ve bu yapılanmanın gizliliğinin" zorunlu olduğu, PYK (Planlama Yürütme Kurulu)' nın bu gizli yapılanmanın en üst birimi olduğu, AK' nin de alt kurul olduğu, "Süreçler (5)" başlığı altında, "4 -Sızma ve denetim süreci" alt başlığı içeriğinde:

 • 1-Mevcut Devlet işleyişinin analizini yapmak
 • 2-Mevcut kadrolara alternatif adaylar belirlemek ve eğitmek
 • 3-Sızma stratejileri geliştirmek (Yargı, Emniyet, Eğitim, Sağlık, İstihbarat, Ordu, Sivil yeraltı Örgütleri (Mafya), Medya, Camiler ve tarikatlara sızmak ve denetim mekanizmaları oluşturmak" şeklinde ilkeler konulduğu görülmektedir.

Şüpheli ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN'in beyanları doğrultusunda alman mahkeme kararlarına istinaden yapılan operasyon sonucunda, 20.06.2007 tarihinde şüpheliler MİLLİ IRGAT(KOD) Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK yakalanmıştır.

Şüpheli MİLLİ IRGAT(KOD) Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR'm bilgisayarında "Devletin Yeniden Yapılanması" dokümanından başka Danıştay Eylemi ve Atabeyler operasyonu ile ilgili istihbari bilgiler ve çeşitli kişilerin özel yaşamları ile alakalı bilgi ve belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bilgi ve belgelerin örgütün alt üyelerince temin edilip şüpheli Gazi GÜDER'e gönderildiği, Gazi GÜDER'in de bunları örgütün üst biriminde görev yapan MİLLİ IRGAT(KOD) Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR'a gönderdiği ve MİLLİ IRGAT(KOD) Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR'm bilgisayarında bu bilgilerin depolandığı, şüpheli Ayşe Asuman ÖZDEMİR'in de bu bilgileri çeşitli yerlerden toplayıp örgütün üst kademelerine ulaştırdığının anlaşılması üzerine Ayşe Asuman ÖZDEMİR, Gazi GÜDER ve Halil Behiç GÜRCİHAN'm da yakalandığı, bu şüpheliler ile ilgili yapılan arama ve bilgisayar incelemeleri sonucunda hiyerarşik yapı içerisindeki MİLLÎ IRGAT(KOD) Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR'da bulunan bilgi ve belgelerin bu şahısların bilgisayarlarında da bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan aramalarda Şüpheli Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ten "ERGENEKON-LOBİ" ile "GLADİO VE MAFYANIN TÜRKİYEDE YENİDEN YAPILANMASI dokümanlar ele geçirilmiştir.

ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN'in önce bu CD nin nereden geldiğini bilmediğini beyan etmişse de sonrasında evinde bulunan gizli askeri bilgiler içeren CD'yi arkadaşı olan Mete YALAZANGİL vasıtasıyla eski bir polisin getirdiğine ilişkin beyanı ve CD üzerinde yapılan incelemede şifreli dosyanın açılması sonucu Polis Memurluğundan atılmış olan Aydın YÜKSEK ile kendisini Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli subay olarak tanıtan şüpheli Muzaffer ŞENOCAK'm 21-22.06.2007 tarihinde yakalandıkları, yapılan aramalar sonucunda her iki şüpheliden de ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN 'de ele geçirilen 16 nolu CD olarak adlandırılan ve Genelkurmay Başkanlığı bilgisayarlarından çıktığı tespit edilen Milli Güvenlik Kurulu öncesi Kuvvet Komutanlarının kendi aralarında yapmış oldukları gizlilik ibareli toplantılara ait askeri ve siyasi gizli bilgileri içeren CD ile bir çok belgenin de bulunduğu, ayrıca şüpheli Muzaffer ŞENOCAK'tan patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal sıvı maddeler ile dinamit lokumu parçasının ele geçirildiği, bu şüphelilerin de sevkedildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanmışlardır.

3-ŞÜPHELİ FİKRET EMEK'TE ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE PATLAYICI MADDELERDüzenle

Şüpheli Muzaffer ŞENOCAK'm yapılan sorgulamasında; söz konusu gizli askeri belgeleri, daha önceki yıllarda Ankara ilinde birlikte Özel Güvenlik şirketi çalıştırdıklan "Şamil" binbaşı olarak bildiği Emekli Binbaşı Fikret EMEK isimli şahsın bilgisayanndan kopyaladığını, bu bilgilerin Aydın YÜKSEK isimli şahsa kendisinden geçtiğini beyan etmesi üzerine şüpheli Fikret EMEK Eskişehir'de yakalanmıştır. Şüpheli Fikret EMEK'in ikamet ettiği annesine ait Eskişehir İli Hayriye Mahallesi Dumruloğlu Sokak No: 124/5 Kat:3 sayılı evde yapılan aramada; aşağıda nitelikleri belirtilen uzun namlulu silahlar, el bombalan, patlayıcı maddeler, bomba düzenekleri ile birçok askeri mühimmat ve malzemenin ele geçirilmiştir:

 • (1) adet kalashnikov marka otomatik silah,
 • (1) adet kanas marka silah ve dürbünü,
 • (1) adet 7,65 mm çapında Lama marka tabanca ve susturucusu,
 • (1) adet el yapımı kesik eski tüfek, Çeşitli çap ve markalarda bol miktarda fişek,
 • (12) adet savunma ve taarruz tipi el bombası,
 • (11) kg orijinal kutusunda C-3 (27,5 libre) kutu üzerinde DEMOLİTİON BLOOK

M3 COMPOSİTİON C-3 PLASTİK PATLAYICI,

 • (210) gram ağırlığında (12) adet TNT kağıdına sanlı vaziyette (KK-MU-FB 1950)

diresel çizgi içerisinde harf ve rakam grubu bulunan malzeme, (6) adet yabancı menşeili 1 'er librelik TNT (üzerinde HİGH EXPLOSİVE TNT 1 POUND NET DANGEROUS yazılı) (3) adet 1 'er librelik TNT (üzerinde NET tehlikeli yazılı)

 • (1) adet teneke kutu içerisinde 1360 gram ağırlığında üzerinde 3 adet ateşleme yuvası bulunan tahrip kalıbı,
 • (1) adet 17 cm. metalden mamul imha kiti içerisi patlayıcılı, 1 adet 13 cm imha kiti (içerisi patlayıcılı) ile bir çok CD.

Yine şüpheli Fikret EMEK'in Ankara Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi Huzur Apt No.89/14 sayılı adresinde yapılan aramada da bilgisayar, silah ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir.


4-KUVVA-İ MİLLİYE TEŞKİLATI (KMT)Düzenle

Şüpheli Oktay YILDIRIM'da ele geçirilen dokümanlarda ve şüpheli MİLLİ IRGAT(KOD) Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR'm beyanlarında KMT teşkilatı olarak ifade edilen kuruluşun Kuvva-i Milliye Teşkilatı olduğunun belirlenmesi ve bunun Ergenekon terör örgütünün yerin üstündeki legal kurumu olarak vasıflandırılması üzerine İstanbul İl Başkanlığını Oktay YILDIRIM'm yaptığı Kuvva-i Milliye derneklerinde yapılan aramalarda Ankara dernek başkanı Bekir ÖZTÜRK' ün bilgisayarında ele geçirilen bilgi ve belgelerde, şüpheli TUĞRUL DERME'nin ERGENEKON- Lobi dokümanına uygun olarak gençleri örgütlediği anlaşılmıştır.

Şüpheli Bekir ÖZTÜRK'ün bilgisayarında yapılan incelemede;

Yapılan örgütlenmenin anlatıldığı a-mailde: "Merhabalar Kuvvai Milliye, herşeyden önce size çok rahatsız olduğum ve üzüldüğüm bir konuyu belirtmek isterim, sayın Ümit Sayın'a acil ulaşmam gerekirken, Ümit Sayın'dan halen cevap alamamış bulunmaktayım. Bu durumu bilgilerinize arz eder ve en yakın zamanda kendisine ulaşmak dileğimi yinelerim. Bir rahatsızlığımı daha özenle belirtmem gerekir ise, sürekli belirttiğim halde, bu tip hareketlerde bana aktif görev verilmemesi beni derinden sarsmıştır. Kuvvai Milliye'ye katılmak istememin elbette bir çok sebebi vardır, ancak bunların arasında en baskını şüphesiz, ülkemi ve kendiside emekli bir Hat Komutanı olan değerli TSK personeli babamı çok sevmemdir.Bu hareketin Balıkesir kanadını, tamamen gizli bir şekilde aktif olarak yürütmek istiyorum. Gizli olmasının sebebi, Balıkesir'in küçük ve tehlikeli bir şehir olmasıdır.TSK'ya ve sayın Ümit S ayın'a da halen sunmak için beklediğim GTA hareketi ile Kuvvai Milliye'nin içinde 18'li Gençler olarak ayrılmak isteğime cevap beklemeteyim. Aktif ancak gizli liderliğimde gençleri toplayabilcek bir hücre yani bir toplantı odasına da sahibiz. İlgilerinize arz eder ve heyecan ile cevabınızı beklerim.." şeklinde ifadeler içerdiği görülmüştür. E-mailde şüpheli tarafından Kuvva-i Milliye Teşkilatı (KMT) başkanı şüpheli Bekir ÖZTÜRK'e örgütlenmenin yapısını anlattığı, bu yapılanmayı şüpheli Habip Ümit SAYIN'ın yönlendirmeleriyle yaptığı açıkça anlaşılmıştır.

KUVVAİ MİLLİYE DERNEĞİ VE ŞÜPHELİLER İSMAİL YILDIZ İLE ERGÜN POYRAZ'DA DEVLETE AİT ÇOK GİZLİ BELGELERİN ELE GEÇMESİ-SUİKAST PLANLARIDüzenle

Ankara'da bulunan Kuvva-i Milliye derneğinin genel merkezinde yapılan aramada elde edilen, Dell marka G2D1XIJ seri nolu şüpheli Bekir ÖZTÜRK'e ait laptop bilgisayarda kayıtlı "doc" dosyası içerisinde; Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN veya AKP'den her hangi birinin Cumhurbaşkanı olması durumundaki simülasyonda;

 • 1. Şok suikast olarak Fener Patriği Bartholomeos'un öldürülmesi,
 • 2. Şok suikast olarak Ermeni Patriği Mutayfan'ın öldürülmesi,
 • 3. Şok suikast olarak İshak ALATON'un öldürülmesi konularını içerir Fuat ERMİŞ SESAR imzalı world belgesinin bulunması sonucu son zamanlarda meydana gelen farklı dinlere mensup kişilerin öldürülmesi olayları ile doğrudan irtibatlı ve hedef gösterici yazı olması sebebi ile bu yazıyı yazan şahısların da tespit edildiği, yazıyı SESAR isimli sitenin sahibi BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ'm yazıp kendi sitesinde yayınladığı, aynı yazıyı Kuvva-i Milliye derneği üyesi olan Fuat ERMİŞ'in de kendi ismi ile kuwaimilliye.net.com isimli şüpheli Bekir ÖZTÜRK'e ait internet sitesinde Bekir ÖZTÜRK'ün muvafakatıyla yayınlandığı tespit edilmiştir.

Yazı içeriği ve önceki dini içerikli cinayetler göz önüne alınarak bu yazıyı yazan ve yayınlayan şüpheliler ve Tuğrul Derme hakkında mahkemelerden alman arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda şüpheli BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ' m ev ve iş yerinde Oktay YILDIRIM'dan ele geçirilen "ERGENEKON LOBİ" dokümanındaki gibi Ergenekon'un sözde istihbarat örgütü yapılanması içerikli belge ve şema ile illegal olduğu anlaşılan istihbari raporlar ve bu raporları yazan kişilerin özgeçmişlerinden müteşekkil raporların ele geçirildiği, Şüpheli BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ' m bilgisayarlarında yapılan incelemelerde Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığına ait çok gizli belge ve bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Hayrullah Mahmut ÖZGÜR'ün Sesar sitesinde yayınlanan, birçoğunda ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜ övücü nitelikte yazılar ile kişisel verilere ilişkin bilgi ve ses kayıtlan ele geçirilmiştir.

Şüpheli Tuğrul DERME'den, Bekir ÖZTÜRK ve Habip Ümit SAYINTa yaptığı görüşmelerden bahsettiği, gençlerin örgütlenmesine ilişkin olarak hazırlandığı anlaşılan, GYP KANUNU, GTA HAREKETİ gibi illegal gençlik oluşumlarının kuruluş ve faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin belge ve dokümanların bulunduğu, bu belgenin ERGENEKON-LOBİ dokümanında anlatılan örgütün sivil örgütlenmeyle alakalı gençlik teşkilatlarının örgütlenmesine yönelik hazırlandığı anlaşılmıştır. Şüpheli BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ'dan elde edilen bilgiler üzerine şüpheliler Kemal ŞAHİN, M. Murat Yücel Feridun Refik NUHOĞLU ile yine aynı şüpheli ile irtibatlı ve bir zamanlar SESAR sitesinde çalışan şüpheli H.Behiç GÜRCİHAN'm bilgisayarından elde edilen bilgiler ve bazı orijinal kitaplara ait olup yayınlanmadan önce şüpheliye verildiği anlaşılan word formatındaki yazı ve bilgilerin Ergün POYRAZ'a ait olduğunun anlaşılması ve diğer şüphelilerden ele geçirilen dokümanların incelenmesi sonucu Ergün POYRAZ'm bu oluşumun içinde olduğu, yakın ilişki kurduğu askeri şahıslardan elde ettiği gizli bilgi ve belgeleri diğer şüphelilere aktarmak suretiyle örgütün hareket ve stratejisinin oluşumuna katkı sağladığı bu sebeple BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ'daki gizli bilgilerin Ergün POYRAZ' da da bulunabileceği değerlendirildiğinden, şüpheli Ergün POYRAZ'm da ev ve iş yerlerinde mahkeme kararlarına istinaden yapılan aramalar sonucunda "k.k. İstihbarat arşivi" isimli dosya klasörü ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir çok gizli bilgi ve belgeler ile birçok kamu görevlisi memur, milletvekili, bakan ve hatta başbakanlara ait gizli fişleme bilgileri ile notların bulunduğu CD ve bilgisayar dosyalar ele geçirilmiştir.

Şüpheli ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN beyanları doğrultusunda göz altına alman Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK ve İsmail PAKER kod ismini kullanan şüpheli İsmail EKSİK'm yakalandıkları, yapılan aramalarda Mehmet Zekeriya*43tZTÜRK'de "Devletin Yeniden Yapılanması", "ERGENEKON-LOBİ" ve "ERGENEKON"" dökümanlarının benzeri olan "MAFİANIN Yeniden Yapılanması(reorganizasyonu)" dokümanı ile birçok örgütsel içerikli dokümanın ele geçirildiği, bu şüphelide insan kaçakçılığı ve Alevilerle alakalı raporlar ve gizli istihbari notların bulunduğu, İsmail Paker kod ismini kullanan İsmail EKSİK'in bilgisayarlarında da diğer şüphelilerde olduğu gibi sahte olarak tanzim edilmek üzere bilgisayarlara taranmış sürücü belgesi ve kimlik resimlerinin bulunduğu, ayrıca (Zafer kod) Muzaffer TEKİN'in beyanları doğrultusunda şüpheli Rafet ARSLAN'm da beyanlarının alındığı, bu şüpheli de de derin devletle alakalı yazıların ele geçirildiği, daha sonra yapılan operasyonlar sonucu şüpheliler Mete YALAZANGİL ile buna bağlı grupta faaliyet gösteren şüpheli Saipir DEBZLELVİDZE, şüpheli Tuncay HACIBEKTAŞOĞLU ve Şüpheli Zeki YURDAKUL ÇAGMAN'ın yakalandıkları, bu şüphelilerin hem ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN hem de Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'e bağlı olarak faaliyet yürüttükleri anlaşılmıştır.

6-ERGENEKON ÖRGÜTÜNÜN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE MİT İLE İLGİSİNİN BULUNMADIĞIDüzenle

Şüpheliler (Zafer) kod Muzaffer TEKİN, Oktay YILDIRIM ve Milli Irgat(kod)Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR' dan ele geçirilen "Lobi-ERGENEKON" dokümanı ile Soruşturma aşamasında ölen Kuddusi OKKIR ve (Zafer kod) Muzaffer TEKİN' de çıkan "Devletin Yeniden Yapılanması" dokümanlarından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda:

Sözde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren "Ergenekon"a bağlı olarak, "Sivil Unsurların" örgütlenmesi zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle hazırlanan ve "Lobi" adı verilen bu "gizli örgütsel" çalışmaya esas olarak hazırlanan LOBİ dokümanının Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunup bulunmadığı hususları Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığına resmi yazı ile sorulmuş olup, MİT Müsteşarlığından alman 31.10.2007 tarih, 1653/28607 sayılı cevabi yazıda böyle bir yapılanmanın Mit Müsteşarlığı ile alakasının olmadığı belirtilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 24 Eylül 2007 tarih ve 3050-635-07-O.Ö. sayılı cevabi yazılarında aynı konuyla alakalı olarak böyle bir oluşumun Türk Silahlı Kuvvetleri alakasının bulunmadığı belirtilmiştir.


7-TUNCAY GÜNEY' DEN ELDE EDİLEN BELGELERDüzenle

Konu ile alakalı olarak geçmişte herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı ile sorulmuştur.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce verilen cavapta, başka bir suç sebebiyle 2001 yılında göz altına alınan Tuncay GÜNEY isimli şahsın bilgisayarında yapılan incelemelerde dosyada suretleri bulunan Aralık-1999 tarihli "ERGENEKON-LOBİ" yazılı doküman ile,

İSTANBUL 29 EKİM 1999 tarihli ERGENEKON ANALİZ YENİ YAPILANMA YÖNETİM VE GELİŞTİRME PROJESİ (ERGENEKON'UN reorganizesi yeniden yapılandırılması),

25 Kasım 1999 tarihli "DEVLETİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE" adlı doküman,

ARALIK/1999 tarihli OLUŞUM, adlı Alattin ÇAKICI ve Korkmaz YİĞİT'le alakalı istihbari rapor şeklindeki doküman,

30 MART 2000 tarihli Türk ve Kürdü Birlikte Örgütleme Tasarımı, yazılı doküman, İSTANBUL/ 7 NİSAN 2000 tarihli İŞÇİ PARTİSİNİN TÜRK VE KÜRDÜ BİRLİKTE ÖRGÜTLEME TASARIMI ANALİZ başlıklı doküman,

İSTANBUL 27 HAZİRAN 2000-06 tarihli OPERASYON örgütün birimince hazırlandığı anlaşılan BİRLEŞİK KOMÜN GİRİŞİM başlıklı doküman,

İstanbul 29 EKİM 2000 tarihli örgütün ARAŞTIRMA/ GÖZLEM/ANALİZ /TEORİ birimlerince hazırlandığı anlaşılan, "KEMALİST MODEL ULUSAL GENÇLİK HAREKETİ DİNAMİK ULUSAL GÜÇ BİRLİĞİ KUVAYI MİLLİYE CEPHESİ" isimli belge,

İstanbul 9 ARALIK 2000 tarihli DİNAMİK ANTİ TEZ,

İSTANBUL / ARALIK 2000 tarihli ULUSAL MEDYA 2001 başlıklı doküman,

SECUTRITY A.Ş., PROTOKOL A.Ş başlıklı örgütsel içerikli dokümanlar ve bu dokümanlar haricinde birçok istihbari nitelikli belgenin bulunduğu tespit edilmiştir.

Özel Kuvvetler komutanlığınca yazılmış gibi gösterilen ancak Genelkurmay Başkanlığı'nca Özel Kuvvetler komutanlığının istihbari raporlarının yazım teknik ve şekillerinin taklit edilmesi suretiyle hazırlandığı anlaşılan dönemin bakan ve bazı ünlü kişileri hakkında yazılmış istihbarat raporlarının da bulunduğunun anlaşılmıştır.

Bulunan bu doküman ve belgeler ile ERGENEKON-LOBİ dokümanının birbirilerinin devamı niteliğinde belgeler olduğu ve örgütsel yapının almış olduğu kararların deklare edilmesi ve örgütün stratejilerinin üyelerine duyurulması için belirlenmiş kuralları içerdiğinin hepsinin belli şablonlar üzerine yazılmasından yola çıkılarak dosyada yeniden yapılan inceleme sonucunda şüpheli Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ten elde edilen OCTOBUS (STATE ORGANİZED CRİME) MAFİA (La Cosa Nostra) İstanbul/Eylül 2000 isimli 30 Sayfadan ibaret doküman, MAFİANIN Yeniden Yapılanması(reorganizasyonu), OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE MASONİK BİLDERBERG ÇETESİ, başlıklı doküman ile şüpheliler Halil Behiç GÜRCİHAN, İsmail YILDIZ ve Ayşe Asuman ÖZDEMİR'den elde edilen YENİ MİLİS başlıklı örgütsel içerikli belge ve yine Halil Behiç GÜRCİHAN ve şüpheli Bekir ÖZTÜRK'ten elde edilen "2023 PLATFORMU" yazılı örgütsel içerikli belgenin yazılım şeklinden bilgisayar ortamındaki karakter ve şekil yönüyle birbirlerine çok benzedikleri aynca hepsinin örgütün üst kademelerine hitaben yazıldığı "saygılarımla" ibareleriyle bittiği ilk aşamada tutuklanan şüphelilerden elde edilen tüm belgeler ile şüpheliler Soruşturma aşamasında ölen Kuddisi OKKIR, Muzaffer TEKİN ve Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'te ele geçirilen "Devletin Yeniden Yapılanması" belgesi ve yine Soruşturma aşamasında ölen Kuddisi OKKIR da çıkan Yeniden Müdafai hukuk ve milli güçbirliği tüzüğü belgelerinin de tamamının aynı örgüte ait örgütün stratejilerini belirleyen dokümanlardaki emir ve prensiplere göre hazırlandığı ve örgütün amaçlarının güncellenmesine ve kararların hayata geçirilmesine yönelik belgeler olduğu anlaşılmıştır. Dokümanlardan en önemlisinin ise Tuncay GÜNEY'in kendisine şüpheliler Veli KÜÇÜK ve Doğu PERİNÇEK'in yazdırdığını söylediği "ERGENEKON YENİDEN YAPILANMASI" (reorganizesi)" başlıklı 29 Ekim 1999 tarihli dokümanın olduğu, diğer belgelerin bu belgede belirlenen örgütün amaç ve stratejilerine uygun olarak hazırlandığı anlaşılmıştır.

8-VELİ KÜÇÜK VE MEHMET FİKRİ KARADAĞ -KUVAYI MİLLİYE DERNEĞİ (1919) VE MİLLİ GÜÇ BİRLİĞİDüzenle

Bu dokümanların Ergenekon terör örgütünün amaçlarına ulaşabilmek için örgüt üyelerine verilen görevler gereği devletin ele geçirilmesi ve kendi amaçlan doğrultusunda yönetilmesinin temini için herkese görev vererek ayrı ayrı yapılanma ve yayılma planlarının yapıldığı ve bu belgelerin örgüt tarafından kabul edilmesini müteakip uygulamaya konulduğu, dokümanların sayısından ve farklı alanlara hitap edip aynı amaca ulaşmayı hedeflediklerinin anlaşılması üzerine örgütün diğer bölümünün çökertilmesi için mahkemelerden teknik takip kararlan alınarak soruşturmanın derinleştirildiği, toplanan delillerden de örgütsel dokümanlara uygun örgüt yapılanmasının gerçekleştirilerek, faaliyetlerini sürdürdükleri yönünde kuvvetli şüphelerin oluşmasının ardından yapılan çalışmalarda şüpheli Veli KUÇÜK'ün ve arkadaşlarının örgütsel bağlantılarının deşifresi yönünde çalışmalara başlanmıştır.

Yakalanan şüphelilerin beyanları ve ele geçirilen örgütsel dokümanların değerlendirilmesi sonucu örgütsel yapının geniş bir alana yayıldığı bu alanda örgütün aldığı kararlar çerçevesinde birçok dernek ve paltformun oluşturulduğu, bu derneklerin örgütün tabanını genişletmek ve istihbari yapılanmayı güçlendirme amacında olduklarının anlaşılması üzerine örgütün deşifresine yönelik mahkemelerden değişik tarihlerde alman dinleme ve teknik takip çalışmaları sonucunda örgütün hiyerarşik yapısına ve amaçlarına ilişkin birçok eylem ve faaliyetlerde bulunduklarının anlaşıldığı, şüpheliler örgütün kararlarına istinaden kurulan Kuvayi Milliye 1919 derneğinin istihbarat toplama ve mevcut güvenlik kuvvetlerini tanımayıp alternatif bir ordu oluşturma amacıyla hareket edip, milli hassasiyetleri kullanmak suretiyle halkın iyi niyetini suistimal ederek topladıkları paralan örgütün illegal faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

Örgütün çökertilmesi ve üyelerinin yakalanması ve delillerin elde edilmesi amacıyla Mahkemeden alman arama kararlarına istinaden; 22/Ocak/2008 tarihinde yapılan aramalar sonucunda, şüpheliler Veli KÜÇÜK, Sami HOŞTAN, Ali YASAK, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Güler KÖMÜRCÜ, Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ, Ümit OĞUZTAN, Mehmet Fikri KARADAĞ Özer KORKMAZ, Abdullah ARAPOĞULLARI, Erdal İRTEM, Hüseyin Gazi OĞUZ, Kahraman ŞAHİN, Erkut ERSOY, Recep Gökhan SİPAHİOĞLU, Oğuz Alparslan ABDÜLKADİR, Raif GÖRÜM, Hüseyin GÖRÜM, Yaşar ARSLANKÖYLÜ, Tanju OKAN, Muhammet YÜCE, İlhan GÖKTAŞ, Atilla AKSU ve Asim DEMİR yakalanmışlardır.

Yapılan aramalarda şüpheli Veli KÜÇÜK'te; "ERGENEKON" dokümanının orjinali, ERGENEKON terör örgütünün yapılanmasına ilişkin Tuncay GÜNEY'den elde edilen dokümanların orijinal metinleri ile Tuncay GÜNEY'de bulunmayan ama ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNE ait olduğu anlaşılan birçok örgütsel içerikli dokümanın ele geçirildiği, ayrıca yapılan aramalarda şüpheli Asim DEMİR'den 1 adet kuru sıkıdan bozma tabir edilen (6136 Sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikli) tabanca, şüpheli Sami HOŞTAN'dan 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca , 2 adet şarjör 59 adet fişek, şüpheli Ali YASAK'tan 1 adet tabanca (eşi Sena YASAK üzerine kayıtlı ancak ruhsat süresi geçmiş), 2 adet şarjör ve 40 adet fişek, şüpheli Hüseyin Gazi OĞUZ'dan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, şüpheli Raif GÖRÜM'den 1 adet av tezkeresiz pompalı tüfek, 1 adet boş kovan, 9 adet av fişeği, şüpheli Emin Caner YİĞİT'den 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 5 adet fişek, şüpheli Yaşar ARSLANKÖYLÜ'den 1 adet şarjör, 5 adet fişek, sustalı tabir edilen 18 cm bıçak, şüpheli Tanju OKAN'dan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek, şüpheli Recep Gökhan SİPAHİOĞLU'ndan 55 adet fişek, 1 adet boş kovan ele geçirildiği, birçok örgütsel içerikli yazışma, CD ve el konulan bilgisayarlarda örgütsel içerikli belge, bilgi ve e-mail kayıtlarmun bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Sevgi ERENEROL'un basın sözcülüğünü yaptığı ve örgütsel içerikli toplantıların yapıldığı Türk Ortodoks kilisesinde yapılan aramada; Yunanistan'a ait olduğu anlaşılan çok sayıda hisse senedi, bono ve değerli kağıt türünde belgelerin bulunduğu, ayrıca kilisede bulunan kasanın içinde Sevgi ERENEROL'un abisi Paşa Ümit ERENEROL'a ait olduğunu iddia ettiği bir adet ruhsatsız tabanca ile yine bir adet gaz tabancasının bulunduğu, yine Sevgi ERENEROL'un kullandığı alanda başkası tarafından getirilip bırakıldığını iddia ettiği "Derin Ergenekon" dokümanı ve bazı üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile ilgili "kişilerin siyasi felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin" fişlemelerin yapıldığı "Selçuk" isimli word belgelerini içeren CD ele geçirildiği,

"Derin ERGENEKON" belgesi içeriği incelendiğinde ERGENEKON'un gizli yapılanması ve gizliliğin derecesi, yer altı yapılanmaları ve tarihsel gelişimiyle, Alpler alperenler olarak adlandırılan örgütsel konumdaki kişilerin Türk Ordusuna sızmaya çalıştıkları ve gizlilik gereği bazı şeylerin açıklanmamasının gerektiği, Özel Kuvvetler Komutanlığının ERGENEKON'un gözbebeği olduğu, hatta daha da ileri gidilerek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün dahi kendi örgütlerinin tarikatvari ve dini yapısının içersinde olduğu ancak bunun henüz açıklanmasının zamanı gelmediğinden açıklanmaması gerektiği şeklinde ibarelerin bulunduğu görülmüştür.

Şüpheli Veli KÜÇÜK'ten ele geçirilen ve daha önce diğer şüphelilerden elde edilemeyen birçok farklı örgütsel içerikli belgenin bulunduğu, bu belgelerin hemen hemen bir çoğunun Ümit OĞUZTAN'dan elde edilen disketlerde de word belgesi olarak bulunmuştur.

Şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'in Büyük Güç Birliği ve Büyük Hukukçular Birliği isimli derneklerdeki görevleri Sevgi ERENEROL'la arasındaki hiyerarşik örgütsel ilişki sebebiyle, bu derneklerin bulunduğu yerler ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kuvayı Milliye Derneği (1919) ile diğer illerde bulunan şubelerinde de yapılan aramalarda, şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'de örgütsel içerikli belgeler ile (Zafer kod)Muzaffer TEKİN'den ve Fikret EMEK'ten elde edilen gizli askeri bilgilerin CD'deki bilgilerin bilgisayarda üzerindeki gizlilik şerhleri kaldırılmak suretiyle yazdırılıp dosyalanmış halinin ve birçok örgütsel irtibatlarını gösterir bilgi ve belgeler ele geçirilmiştir.

Şüpheli Paşa (kod) M.Fikri KARADAĞ ve Hüseyin GÖRÜM'ün yönetiminde bulunan Kuvayı Milliye Derneği (1919) etrafında örgütlenen grubun da yine Türkiye'de şok suikast ve cinayetler planladıkları, bu konuda yapılan telefon görüşmeleri ve daha sonra ifadesi alman Coşkun ÇALIK'ın beyanlarından da bazı ünlü kişilerin öldürülmesiyle alakalı kendilerine örgüt tarafından bazı talimatlar verildiği ve taahhütlerde bulunulduğu, buradan da ERGENEKON terör örgütünün amaçlan içersinde bulunan "siyasileri dize getirmek için suikast yapılması" şeklindeki ilke kararının uygulamaya konulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu gruptan da İddianamemizin ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak belirttiğimiz birçok örgütsel içerikli belge, CD, fotoğraf ve bazı şüphelilerden ruhsatsız silahlar ele geçirilmiştir.

Daha önce gözaltına alınıp tutuklanmayan ve teknik takiplerde şüpheli Güler KÖMÜRCÜ ile irtibat halinde olup bu irtibatını diğer örgüt üyeleriyle devam ettiren Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün bilgisayarlarında da yine örgütçe alınmış bazı kararların ve provakatif eylemlere ilişkin belgelerin bulunduğu, daha önce bu şüpheliden elde edilen ancak kapak sayfalan bulunmayan bazı örgütsel içerikli belgelerin Veli KÜÇÜK, Ümit OGUZTAN ve Tuncay GÜNEY'den çıkan örgütsel dokümanlarla aynı olduğu ve şüpheli beyanında bu belgeleri İşçi Partisi'ne danışmanlık yaptığı dönemde aldığını beyan etmesi ve Veli KÜÇÜK'ten çıkan "FABRİKATÖR" isimli belgenin içeriğinde Doğu PERİNÇEK'in FABRİKATÖR olarak nitelendirildiği, FABRİKATÖR tanımının da Amerika'da olmayan olayları varmış gibi gösterip kamuoyunda bu tür yayın yapan kişilere bu adın verildiği ve bu konuda ayrıntılı bir çalışmanın yapıldığı ve Doğu PERİNÇEK'in de Veli KÜÇÜK grubuyla irtibatlı olduğu, ayrıca "Ulusal Medya 2001" isimli dokümanın Veli KÜÇÜK ve Ümit OGUZTAN'tan çıktığı ve belge içeriğinde Cumhuriyet Gazetesinin reorganizasyonu, bu konuda İlhan SELÇUKTa yapılan görüşmelerin açıkça ifade edilmesi ve Tuncay GÜNEY'in bu konudaki beyanları üzerine de İlhan SELÇUK'un da örgütle irtibatlarının bulunması sebebiyle bu şüpheliler hakkında da teknik takip kararlan alınmıştır.


9-TÜRK İNTİKAM TUGAYI (TİT)'NIN YENİ HÜCRE YAPILANMASI VE BAŞBAKAN'A SUİKAST PLANIDüzenle

22/Ocak/2008 tarihinde yapılan operasyondan kısa bir süre sonra Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yapılan ve kendisini Türk İntikam Tugayı (TİT) ERGENEKON örgütü üyesi olarak tanıtan şüpheli Vatan BÖLÜKBAŞOĞLU'nun Veli KÜÇÜK'ün tutuklanması üzerine çeşitli kişilerle Veli KÜÇÜK'ten aldığı talimatlar gereği ERGENEKON operasyonuna misilleme olmak üzere Başbakan veya Emniyet İstihbarat Daire Başkanının öldürüleceğinin ve bu iş için silah ve tetikçi temin etmeye çalıştığı hususundaki bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşması üzerine, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının proje aşamasındaki soruşturması, ERGENEKON'la alakalı olduğu düşünülerek soruşturma dosyasının ve iletişim tespit tutanaklarının ^ savcılığımıza gönderilmesi sonrasında yapılan incelemede şüpheli Vatan BÖLUKBAŞOGLU'nun hem telefonla silah teminine çalıştığı, hem de dijital ortamda (msn görüşmeleri) yaptığı görüşmelerde ERGENEKON terör örgütünün talimattan gereği Başbakan ve Ramazan AKYÜREK'in öldürülümesi ile alakalı istihbari bilgiler topladığı, Ogün SAMAST misali bu işi gerçekleştirecek kişileri ayarlamaya çalıştığı, muhtemel bir suiksatin önlenmesi için şüpheli ve irtibatlı olduğu gruba yönelik yapılan operasyonda söz konusu e-maillerin şüphelinin bilgisayarında bulunduğu ve bu şüphelinin de mahkemece tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise delil durumuna göre serbest bırakıldığı anlaşılmıştır.


10-ŞÜPHELİLER EMİN GÜRSES, HABİP ÜMİT SAYIN, VEDAT YENERER, MUAMMER KARABULUT, ORHAN TUNÇ ve HAYRETTİN ERTEKİN'İN YAKALANMALARIDüzenle

Teknik takip çalışmalarında örgütle irtibatları bulunan şüphelilerden Emin GÜRSES'in telefon konuşmalarında "... tam Şemdinli'yi halletmiştik ki operasyon yapıldı, (Zafer kod) Muzaffer TEKİN'i çıkaracağız" şeklindeki sözleri, Habip Ümit SAYIN'm, "... Mart 'ta darbe olacak" şeklindeki konuşmalan ve ERGENEKON operasyonundan göz altına alınma korkusuyla bir müddet gidip şüpheli Orhan TUNÇ'un evinde saklanmasıvedat YENERER ile Muammer KARABULUT'un diğer şüphelilerle örgütsel irtibatlannm bulunması ve şüpheli Hayrettin ERTEKIN'in Abdülmuttalip TONÇER'le birlikte bir çok örgütsel faaliyetinin bulunması, Orhan TUNÇ'un kendisini derin devlet ve MİT görevlisi olarak tanıtmak suretiyle Habip Ümit SAYIN ile örgütsel faaliyetlerde bulunması, Paşa(kod) M.Fikri KARADAG'a bağlı olarak tetikçilik yapan şüpheli Coşkun ÇALIK'm da aralarında bulunduğu şüphelilerden delillerin temini ve örgütün deşifresine yönelik olarak mahkemeden alman karara istinaden aramalar yapılmıştır. Şüpheli Vedat YENERER;

 • Bir adet ruhsatsız vahim nitelikle mavzer tüfek,

Hayrettin ERTEKİN'de;

 • Ruhsatsız bir adet Glock tabanca
 • Ruhsatsız bir adet tabanca,
 • Muşta, birçok tarihi eser,
 • Özel dinleme cihazlan,
 • Ruhsatsız el telsizleri,
 • Gizli çekim yapmaya yarayan kameralar ele geçirilmiştir.


11-ŞÜPHELİLER İLHAN SELÇUK, KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU ve DOĞU PERİNÇEK GRUBU, DEVLETE AİT ÇOK GİZLİ BELGELER, YARGITAY VE NATO TESİSLERİNE YÖNELİK EYLEM PLANLARININ ELE GEÇİRİLMESİDüzenle

Soruşturma kapsamında şüphelilerden elde edilen bilgi ve belgelerden örgütün üst düzeyinde oldukları anlaşılan bazı şüphelilerin yurt dışına gidecekleri yönünde telefon görüşmelerinin bulunması üzerine haklarında dinleme kararlan bulunan şüphelilerin bir kısmının "ERGENEKON soruşturması kapsamında kendilerine de sıranın geleceği, durumun kötü olduğu" şeklinde görüşmeler yapmaları, delilleri yok etme, karartma ve kaçma ihtimalleri bulunduğu değerlendirildiğinden, örgütün üst düzey yöneticilerinin yakalanması ve delillerin elde edilmesi amacıyla alman mahkeme kararlarına istinaden şüpheliler Doğu PERİNÇEK, İlhan SELÇUK, Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU Mehmet Adnan AKFIRAT,Ferid İLSEVER, İbrahim BENLİ, Serhan BOLLUK ve Yusuf BERİŞİK'in ev, iş yeri ve irtibatlı oldukları parti binaları ve medya kuruluşlarında yapılan aramalarda birçok örgütsel içerikli doküman, belge, CD ve dijital veri ele geçirilmiştir.

Ayrıca teknik takipte olmayıp İşçi Partisi binasında yatıp kalktıkları yerde ruhsatsız tabanca bulunan şüpheliler Mahir Cayan GÜNGÖR, Aydın GERGİN ve Yusuf TUNCER'de silalahlan ile yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Aramalar neticesinde; Şüpheli İlhan SELÇUK'ta kendi el yazısıyla yazmış olduğu, Oral Çelik'e yaptırılması muhtemel bir iş için 500 bin dolar teklif edilmesi ve bu konuda yapılan gizli bir toplantıya ait notların ele geçirilmiştir.

Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nda Kuvayı Milliye'nin tam teşkilatlanmasıyla alakalı olarak ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ tarafından alman kararlar gereği Milli Güç Birliği ve Kuvayı Milliye Hareketi'nin oluşturulması ve yapısıyla alakalı olarak 2. maddesinde, "Kuvva-i Milliye hareketinin temel hedefinin, ulusalcı tüm güçleri kısa sürede bir çatı altında toplamak olduğu, bu amaçla en küçük birimler olan ve periyodik toplantılar yapan 8-10 kişilik (hücre yapılanması) çalışma grupları ile işe başlamak istedikleri, bu çalışma gruplarının hedeflerinin ve aktivitelerinin ulusalcı pek çok konuda fikirsel platformda çalışma yapmak ve zincirin halkalarını arttırmak olduğu, bu konuda ADD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla direkt ve güçlü koordinasyonun şart olduğunu" belirten örgütsel içerikli belgelerin bulunmuştur.

İşçi Partisi'nden elde edilen CD'lerden içerisinde "Yargı - Nusret SENEM" isimli klasör bulunan CD içinde Yargıtay binasının ayrıntılı krokileri ve krokilerin açıklamasının yapıldığı metin belgesinin bulunduğu, belge içeriğinde Yargıtay binasının ana giriş çıkış, güvenlik ve aydınlatma zafiyetleriyle, güvenlik kameralarının bulunduğu noktalar ve güvenlik zafiyetlerinin ayrıntılı olarak anlatıldığı, aynı CD içersinde birçok yüksek yargıda görev yapan hakim ve savcılarla ilgili olarak "Kişilerin siyasî, felsefi veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kayıt ettikleri tespit edilmiştir. Bunlara ilişkin ayrıntılar aşağıdaki bölümlerde verilecektir.

Yine İşçi Partisi'nde ele geçirilen ve içerisinde "İzmir'den Hayati ÖZCAN'dan gelen" isimli klasör bulunan CD içersinde: birçok askeri gizli bilgi ve belgelerin bulunduğu, yine bu CD içerisinde birçok gizlilik ibareli bilgi ve belgeler ile Ege Ordu Komutanlığı'nca hazırlanan muhasebe kayıtlan ve harcamalara ilişkin gizli bilgi ve belgelerin bulunduğu,

Yine İşçi Partisi'nde ele geçirilen ve üzerinde "Hikmet ÇİÇEK'e ulaşanlar" yazılı klasörün bulunduğu CD içersinde Genelkurmay İç İstihbarat Raporları, Genelkurmay İç Güvenlik Daire Başkanlığı Raporları birçok bilgi ve belge ile dijital verinin bulunduğu, ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu döneme ilişkin Yaşar BÜYÜKANIT'a ait koruma planının tamamının bulunduğu,

Yine İşçi Partisinde bulunan 4 nolu CD olarak adlandırılan CD içersinde, "A.Gül. Eminağaoğlu hazırladı" başlıklı dosya ile, şüpheli Ergün POYRAZ'm bazı jandarma üst düzey görevlilerinden yaptığı işlere karşılık para aldığına ilişkin tutanakların word belgesi olarak düzenlenmiş bilgisayar kayıtlarmm bulunduğu, aynı CD içerisinde örgüt üyeleri Veli KÜÇÜK'ün Tuncay GÜNEY ve Ümit OĞUZTAN'dan elde edilen, ERGENEKON terör örgütüne ilişkin örgütsel içerikli dokümanlar ile ERGENEKON yapılanmasına ilişkin şemanın bulunduğu, aynı CD içinde Fırat Üniversitesine ait bazı öğretim üyeleri ile ilgili olarak "Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak" kayıt ettikleri tespit edilmiştir.


12-İŞÇİ PARTİSİ GENEL MERKEZİNDEN ELDE EDİLEN RUHSATSIZ SİLAHLAR VE ÇOK GİZLİ İBARELİ İP'NİN KARARGAH EVLERİ PROJESİ BAŞLIKLI ASKERİ YAPILANMASIDüzenle

İşçi Partisi genel merkezinde (3) adet ruhsatsız silah, birçok örgütsel içerikli doküman, Genelkurmay Başkanlığı ve değişik askeri şahıslar ile MİT Müsteraşlığına ait bir çok gizlilik ibareli belgelerin bulunduğu, bu belgelerden bir tanesinde "çok gizli kopya" ibaresi bulunan ve İşçi Partisi karargah evlerinin anlatıldığı gizlilik ibareli belgede; işçi Partisinin gizli bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlendiği, örgütlenmenin ne şekilde yapıldığı ve bu şekilde irtibat kurulan askeri şahısların lojmanlarında patlayıcı maddelerin bulunduğu ve bu yapılanmada irtibatlı olan şahısların isimlerinden telefon numaralarına kadar ayrıntılı olarak yazıldığı görülmüştür. Bu belge ile ilgili olarak Başbakanlık Mit Müsteşarlığına yazılan yazımıza verilen cevabi yazında sözkonusu belgenin "Mit Müsteşarlığı tarafından tanzim edildiği ve bu nüshanın Genelkurmay Başkanlığına sunulan nüshanın bir sureti olduğu" bildirilmiştir.

13-NATO TESİSLERİNE SALDIRI EYLEM PLANLARIDüzenle

Bu bilgi ve belgeler üzerine CD’lerde ismi yazan Nusret SENEM, Hikmet ÇİÇEK ve Hayati ÖZCAN'm örgütle irtibatlı oldukları ve telefon konuşmalarında da benzer örgütsel içerikli görüşmeler yaptıklarının anlaşılması üzerine örgütsel içerikli delillerin elde edilmesi amacıyla Mahkemeden alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramalarda; Hayati ÖZCAN'm İzmir'de işyeri ve ikametinde elde edilen CD içerisinde İzmir Şirinyer'de bulunan NATO müttefik kuvvetlerine ait karargahın içinde çalışan tüm görevlilere ait kimlik bilgileri, kimlik kartlarının renkli taranmış suretleri, çalışan tüm şahısların imzalarının dijital ortamda taranmış hali ve binaların ve tesislerin resimleri ve NATO üst düzey komutanlarından bazılarının aile fertlerinin fotoğraflan bulunmuştur.

CD'nin içinde başka bilgi ve belgelerinde bulunduğu, bir word belgesi içersinde NATO tesislerinin açık parkı önündeki "daire kiralanacak ve altı aylık kirası peşin ödenecek' şeklinde ibarenin bulunduğu, hatta bazı belgelerin içersinde güvenlik kartlarının hangi tür yazıcı ile yazılacağı ve ne tür kartuş veya toner kullanılacağına dair bilgilerin ayrıntılı olarak yazıldığı, CD içersinde NATO tesislerine yapılması düşünülen muhtemel bir sabotajın düzenlenmesine ilişkin patlama ve patlama sonrası yangın musluklarının nasıl devre dışı bırakılacağına kadar ayrıntılı hazırlanmış, plan kroki ve fotoğrafların bulunduğu, fotoğraflar üzerinde birçok işaretlemenin yapıldığı, arıca içindeki haritada NATO personelinin başka yerlerdeki tesislere gidip gelirken kullandıkları yol ve haritaların işaretlenip güvenlik açısından zayıf olan yerlerin belirtildiği, bu düzenleme ve projelerin bilgisayar üzerindeki dijital görüntülerinde 2007 yılının Şubat-Mart aylarında yapıldığı anlaşılmıştır.


14-DANIŞTAY SALDIRISI ve OSMAN YILDIRIM'IN BEYANLARI:Düzenle

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında yapılan araştırmalarda kamuoyunda Danıştay olayı olarak bilinen saldırıyla alakalı olarak Osman YILDIRIM isimli şahsın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ek ifadesi üzerine Adalet Bakanlığından alman izne istinaden bu şüpheli ve dosyamızda bulunan deliller çerçevesinde Danıştay dosyası sanıkları ve VATANSEVER KUVVETLER GÜÇ BİRLİĞİ HAREKETİ DERNEĞİ dosyası olarak bilinen dosyada tutuklu sanıkların olayla alakalı beyanlarının alınması için Ankara Sincan'da bulunan cezaevine gidilip ilgili şahısların beyanları alınmıştır. Alman beyanlarda Cumhuriyet Gazetesine atılan bombalar ve Danıştay Saldırısı ile alakalı olarak doğrudan doğruya Veli KÜÇÜK ve (Zafer kod)Muzaffer TEKİN'in bu olayın planlayıcısı ve azmettiricisi oldukları yönündeki beyanlar dosyaya konulmuştur. Beyanı alınan sanıkların Danıştay dosyasında mahkum oldukları ve hükmen tutuklu bulundukları alınan beyanların doğrudan Danıştay saldırma ilişkin olayın perde arkası ve Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarıyla arasındaki irtibatlar üzerine olduğundan ve sanıkların eylemleri hakkında Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesince bir hüküm tesis edilmiş olduğundan alınacak ifadelerin yargılanmış sanıkların dosyadaki delil ve olayın işleniş şekline etki etmeyeceği, ancak orada gündeme gelmemiş konularla alakalı olması sebebiyle tanık sıfatıyla CMK'nun 48. maddesi de hatırlatılmak suretiyle alınmıştır. Rıza gösteren tanıkların beyanları alınırken anlatımları da kameraya alınmıştır. Bu husustaki tutanaklar ile kamera kayıt ve çözümleri dosyamıza eklenmiştir.

Kuvayı Milliye Derneği (1919) ile irtibatlı olan ve aramalarda bulanamayan şüphelilerden Özer KORKMAZ ve Ali KUTLU'nun bilahare yakalandıkları, Ali KUTLU'nun mahkemece tutuklandığı, örgütün tetikçiliğini yapmak üzere Muhammet YÜCE'nin yönlendirmesiyle Paşa(kod) M.Fikri KARADAĞ ile irtibata geçmeye çalışan ve bu yönde dosyada deliller bulunan iki ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Selim AKKURT'un Erzurum ilinde cezaevinde hükümlü olarak yattığının tespit edilmesi üzerine talimatla Erzurum'da ifadesi aldırılıp, Ergenekon terör örgütüne üye olmak suçundan da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Şüphelilerden elde edilen tüm doküman bilgi, belge ve dijital veriler teknik bilirkişilere inceletilerek, bu konuda düzenlenen inceleme tutanakları ve raporlar dosyaya eklenmiştir.


15-MAFYA BAĞLANTILI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİDüzenle

ERGENEKON terör örgütü dokümanlarında bulunan "MAFİANIN Yeniden Yapılanması (reorganizasyonu)" isimli doküman içeriğine göre şüpheliler Veli KÜÇÜK, (Zafer kod)Muzaffer TEKİN ve Paşa(kod) M.Fikri KARADAĞ ile irtibatları bulunan organize suç örgütü liderleri REİS(kod) Sedat PEKER, Semih Tufan GÜLALTAY, Mehmet (Hadi) ÖZCAN, Yakup Kürşat YILMAZ ve Yaşar ÖZ'ün şüpheli sıfatıyla beyanlarının alındığı, yine dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre ismi geçen Alaattin ÇAKICI, Nuri ERGİN ve Vedat ERGİN'in tanık sıfatıyla ifadeleri alınıp dosyaya eklenmiştir.


16-TANIKLAR VE GİZLİ TANIKLAR:Düzenle

Cumhuriyet Başsavcılığımızca dosyada irtibatlı görülen birçok kişide tanık sıfatıyla ifadesi alınmak için çağrılmış, bazı kişilerin tanık olarak açıktan ifade vermelerine rağmen bazı kişilerin ise örgütün tehlikeli olması ve can güvenlikleri endişesiyle gizli tanık olarak ifade verdikleri ve bazılarının da devlet tarafından tanık koruma programına alınmaları taleplerinde bulundukları, bu şekilde ifadeleri alınıp dosyasına konulduğu, gizli tanıklarla alakalı olarak da gizli tanık prosedürünün işletilip kimliklerinin ayrı olarak mühürlü zarflar içerisinde mahsus yerinde saklanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir.

Son olarak, tanık beyanlarına göre Cumhuriyet Gazetesine atılan bombalan verdiği tespit edilen ve (Zafer kod)Muzaffer TEKİN'in korumalığını yapan, şüpheli Rasim GÖRÜM yakalanarak sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğince sorgusunu müteakip tutuklanmıştır.

Şüpheli Halil Behiç GÜRCİHAN'da elde edilen bazı bilgilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gizli bilgi ve belgeler olması ve dijital inceleme raporlarında ortaya çıkan bazı örgütsel irtibattan sebebiyle yeniden ev ve işyerlerinde arama yapılıp ek ifadesi alınarak sevk edildiği nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliğince sorgusunu müteakip tutuklanmıştır.

Yine Kuvayı Milliye Derneği (1919) nin üyesi olup silahlı eylem grubunda bulunan Murat ÇAGLARIN'da ruhsatsız tabanca ile yakalanarak sorgusunu müteakiben bu şüpheli de tutuklanmıştır.

Dosyadaki delillerle alakalı olarak devlete ait gizli bilgi ve belgelerin, ilgili kurumlara yazılan yazılara verilen cevaplara göre "GİZLİLİK" dereceli olanların Adli Emanet Memurluğuna teslim edildiği, kişisel verilere ilişkin bilgi ve belgelerin ayrı bir dosya da toplandığı, tüm silah ve patlayıcı maddelerin gerekli incelemelirinin yaptırılarak ekspertiz raporlarının dosyaya eklendiği, saklanması tehlikeli patlayıcı maddelerin imha yönetmeliğine uygun olarak imha edilip tutanaklarının dosyaya konulduğu, içinde suç unsuru bulunan bilgisayarlar Adli Emanete aldırılmış olup, suç unsuru içermeyenler imajı alındıktan sonra iade edilmiştir.

Dosyada elde edilen delillerin yapılan incelemelerinde tüm şüphelilerin ERGENEKON yapılanması altında değişik isim ve faaliyetlerle belirtilen kurum dernek ve platformlar ile medya kuruluşlarında örgüt adına faaliyetlerde bulundukları anlaşılmıştır.

Şüphelilerin beyanları ve ele geçirilen deliller birlikte değerlendirildiğinde örgütsel dokümanlara göre örgütün yapısı ve amaçlan ile eylem ve faliyetleri aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.