Şu Dirmil'in Çalgısı

(Şu dirmil'in çalgısı sayfasından yönlendirildi)
Şu dirmil'in çalgısı (a canım)
Dağlara vurdu yankısı
Şu gelenler içinde (a canım)
Benim yarim hangisi
Altın yüzüğüm var benim
Parmağıma da dar benim
Şu gidenler içinde (a canım)
Orta da boylu yar benim
Çekirgenin uçkunu
Gelinlerin coşkunu
Coşkun olan gelinler (a canım)
Kendisi çözer uçkuru