İzmir Atatürk Lisesi Marşı

Bizim kalbimiz ilim ateşiyle doludur

Biz bağlıyız gönülden sevgili lisemize

Bugün tuttuğumuz yol, inkılabın yoludur

Yarının ümitleri genç nesil derler bize

Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi

Ebediyyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi

Nurlu mefküremize lise hayat veriyor.

İlim bizim aşkımız, Türklük bizim şanımız

Gideceğimiz yolu Gazi'miz gösteriyor.

Yaşasın Türk milleti, yaşasın vatanımız.

Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi

Ebediyyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi