İmeciler Geliyor

İmeciler Geliyor
Eli Kara Kazmalı
Ben Yarimi Tanırım
Başı Sarı Yazmalı (Yan Emine'm Yan)


Açma Da Aman Kapıları Esmesin Yeller
Pencereden Kaç Da Gel Duymasın Eller


Emine'm Huylu Musun
Minare Boylu Musun
Her Gelen Seni Sorar
Altın Hamaylı Mısın (Yan Emine'm Yan)


Açma Da Aman Kapıları Esmesin Yeller
Pencereden Kaç Da Gel Duymasın Eller


Aşma Kırandan Aşma
Ben Seni Tanıyorum
Her Kırandan Aşanı
Eminem Sanıyorum (Yan Emine'm Yan)


Açma Da Aman Kapıları Esmesin Yeller
Pencereden Kaç Da Gel Duymasın Eller