Çerkez kızı

Karaman'dan gelir iken
(Aman)Karaman'dan gelir iken
Ayağıma battı da diken
Ayağıma battı da diken
Aman sürü sürü sürmeli kızlar
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar
Ağlama sızlama Çerkez kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım dağların başına
Sen gül topla ben nergisi