Çünkü Yandı Aşk Odu Kül Olmaktır Muradım

Çünkü yandı aşk odu kül olmaktır muradım
Düşüp ayak altına yol olmaktır muradım

İşbu kesretten geçip vahdet iline uçup
La-mekana yol açıp çöl olmaktır muradım

Sa'y ile duruşunca yar ile görüşünce
Ummane erişince göl olmaktır muradım

Bakmam nefsin alına aldanmam akvaline
Gülzar-ı aşk dalına gül olmaktır muradım

Himmeti'ye sorana dost yoluna varana
Hak'tan haber verene kul olmaktır muradım