Yunan tümeni bugün çıkıyor

İZMİR

Dün gece yarısına yarım saat kala, Amiral Kaltorp İzmir Valisi ile Kolordu Kumandanına ikinci notasını vermiş ve bunda, sabahleyin Yunan birliklerinin şehri işgal edeceklerini bildirmiştir.

Bu notada:

"Mondoros Mütarekesinin 7 nci maddesi gereğince, İtilâf Devletleri namına, İzmir'in Yunan askerî birlikleri tarafından işgal olunacağı, bu kararın Bab-ıâli'ye de bildirildiği ve çıkarma kuvvetlerinin ertesi gün (15 mayıs 1919) saat 08:00'de İzmir'e ....[1] edecekleri, Yunan deniz silâhlı müfrezelerinin 07:00'den itibaren iskeleleri işgal eyleyecekleri, esef verici olaylara meydan kalmamak üzere Osmanlı kıtalarının bulundukları mahallelerde kalması ve bir İngiliz deniz piyade müfrezesi tarafından işgal edilecek olan telgrafhanede, sansür edilmek kaydiyle, resmi muhabarata müsaade edileceği ve Yunan askerî makamlarının kendilerine dair olan arzularının bildirilmesine intizar edilmesi lüzumu" bildirilmektedir.

Midilli'deki Birinci Yunan Tümeni'nin de sabaha karşı İzmir'e doğru yola çıktığı duyulmuştur.

17 nci Kolordu Kumandanının, sabaha karşı emrindeki birliklere ...[2] talimatı yolladığı da öğrenilmiştir:

"Yarın sabah Yunan birlikleri şehre çıkacaklar ve peyderpey şehri işgal edeceklerdir. Esef verici olayların vukubulmaması için bütün askeri kıtalar bulundukları garnizonlarda kalacaklardır."

  1. Bu sözcük gazetede net değildir
  2. Bu sözcük gazetede net değildir