Yoktur

Gül ruhluların misali yoktur
Hurşidin o rengi âli yoktur
Ağyar ile ülfet etmek ister
Ben ölmeden ihtimali yoktur
Cevretme değil fedayı aşka
Öldürse dahi vebali yoktur
Allah'adır istinadım ancak
Nevi beşerin kemali yoktur