Yok sanurdum alem içre canile serden leziz

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Yoḳ ṣanurdum ʿālem içre cānile serden leẕīẕ
Hey neler vārmış cihānda daẖi bunlardan leẕīẕ

Leẕẕetin işbu cihānuñ şimdi bildük ḥāṣılı
Yoġ(i)miş rūy·i zemīnde vaṣl'i dil-berden leẕīẕ

Leblerüñ sögdükçe cānā aġzuma şeker yaġar
Şöyle şīrīn loḳmadur pālūde'i terden leẕīz

ʿĀşıḳa baş aġrıdup 'arż itme nāṣıḥ cenneti
Leblerin ṣorduḳ nigāruñ āb'ı kevs̲erden leẕīẕ

Şimdi bir ṭūṭī kelāma mübtelādır Mihrī kim
Söylese şīrīn sözi ḳand·ı mükerrerden leẕīẕ