Yine Bir Dilbere Meyil Aldırdım

-VI-


Yine bir dilbere meyil aldırdım
Ak gerdanda benler zer nişanlıdır
Çift çift olmuş kirpikleri belinir
Zülfünün telleri pek reyhanlıdır

Bana nispet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk geyinmiş altın üstüne
Taramış saçların belin üstüne
Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

Ne yaman bahçeli güllü goncalı
Sinem urdı bir kirpiği kancalı
Bilmem Ödemişli bilmem Genceli
İllâ yanılmazam Pehlivanlıdır

Dadalım sarpa düşürdün yolumu
Gördü gözüm kabul ettim ölümü
Geldi geçti hiç sormadı halimi
Ala güzel amma pek elvanlıdır