Yardım:Kategori

Yardım:İçindekiler Kategori

Kategori sayfaları, başlıkları gruplarda toplayan Vikikaynak'ın özel amaçlı sayfalarıdırlar. Kullanıcı tarafından belli bir kategoriye eklenmiş başlıklar o kategorinin sayfasında listelenirler. Bu kategorideki listelemeyi Kaynak kendisi gerçekleştirir. Örneğin Kategori:Halk edebiyatı Ağıtlar, Bilmeceler gibi Halk edebiyatı ile ilgili maddeleri içermektedir.

Alt kategorilerDeğiştir

Kategoriler makaleleri gruplandırdığı gibi diğer kategorileri de gruplandırabilir. Bir kategori altında listelenmiş kategoriler alt kategori olarak adlandırılırlar. Örneğin Kategori:Halk edebiyatı kategorisi altında Kategori:Ağıtlar ve başka kategori ve maddeler listelenmektedir.

YapısıDeğiştir

Bir kategori sayfası 4 ana kısımdan oluşur. Sırasıyla

  1. Kategori sayfasının kısa açıklama yazısı
  2. O kategoriye bağlı alt kategorilerin listesi
  3. O kategoriye bağlı makalerin listesi
  4. O kategorinin bağlı olduğu üst kategori

Kullanıcı kategori sayfasında sadece 1. ve 4. kısımlarda değişiklik yapabilir. 2. ve 3. kısımdaki listeler otomatik olarak Vikikaynak tarafından oluşturulduğundan doğrudan müdahele edilemez. Ama o listeye girecek makale ya da kategorilerin hangisi olacağını elbetteki kullanıcılar belirlemektedir.

Vikikaynak'da kategorilerin düzenlenmesiDeğiştir

Vikikaynak'ınn kategorileri sürekli geliştirilmektedir. Bir makalenin hangi kategori altına konabileceğini sorusu her zaman tartışmaya açıktır ancak yine de bazı temel kurallar verilebilir:

  • Vikikaynak'ın Ana Kategorilere göz atabilirsiniz. Ana kategoriler altında bir ağacın dalları gibi bütün varolan kategoriler bulunmalıdır.
  • Vikikaynak'taki tüm kategorilere Özel:Kategoriler kısmından bakabilirsiniz - isterseniz bu sayfayı sürekli olarak başka bir pencerede açık tutabilirsiniz.
  • Arada sırada diğer Vikikaynak'lara bakmak gerekebilir çünkü Türkçe Vikikaynak'ta kategori bölümünde eksikliklerle karşılaşabilirsiniz. Eğer başka dil bilginiz varsa fikir almak için sol taraftaki diğer dillere bakabilirsiniz - başka Vikikaynak'lar bu kategori sistemine acaba nasıl çözüm getirmişler? (Mesela [:en:Category İngilizce Wikisource:Category])
  • Gerçekten eksik olan kategorileri siz de açabilisiniz (Kategori:eksik olan kategorinin adı).