Yalancı Dünyâya Geldim Geleli

-II-


Yalancı dünyâya geldim geleli
Bir atı severim bir de güzeli
Değip on beşine kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli
At koşu tutmasını çıktığı zaman
Yalı kaval gibi yıktığı zaman
At dört, kız on beşe yettiği zaman
Severim bir kır atı bir de güzeli

Altın höyük sağrı kalkan döşlüsü
Kalem kolanlısı çekiç başlısı
Güzelin dal boylu sanur saçlısı
Severim kır atı bir de güzeli