Virandır Bahçenin Gülleri Viran

(Virandır bahçenin gülleri viran sayfasından yönlendirildi)
Virandır bahçenin gülleri viran
Ölür mü gençlikte dengini saran
Önünü bırakıp sonunu sayan
Ölür gider bir murada eremez (yavrum eremez)
Sular akmayınca durulmaz imiş
Gönül sevmeyince vurulmaz imiş
Gelin kendi gelip gurulmaz imiş
Varıp kapısına kul olmayınca (yavrum olmayınca)