Vücudda bulduk

Mani evine daldık
Vücuda seyran kıldık
İki cihan seyrini
Cümle vücudda bulduk

Yedi gök yedi yeri
Dağları denizleri
Cenneti cehennemi
Cümle vücudda bulduk

Tevrat ile İncili
Furkan [1]ile Zeburu
Bunlardan beyanı
Cümle vücudda bulduk

Yunus'un sözleri hak
Cümlemiz dedik saddak[2]
Kanda istersen anda Hak
Cümle vücudda bulduk  1. Furkan=Kuran
  2. saddak=doğru