Tartışma:Ruhumda Bir Tel Kopar

Bu sayfada tartışma yok.

Telif hakkı (c) 2008 Oyhan Hasan Bıldırki

Bu belgenin, GNU Özgür Belgeleme Lisansı, Sürüm 1.2 veya Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanmış daha yeni sürümlerindeki koşullara uygun şekilde; değişmeyen bölümler, ön kapak ve arka kapak metni olmaksızın, kopyalanması, dağıtılması ve/veya değiştirilmesine izin verilmiştir.
5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun temsil hakkını belirten maddesi bu konuyla ilgili net bilgiler vermektedir:
Madde 24 - Bir eserden, (...)[3] doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir.
Temsilin umuma arzedilmek üzere vukubulduğu mahalden başka bir yere her hangi bir teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir.
(Ek: 1/11/1983-2936/4 md.) Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birliğine üye olması halinde, yetki belgesinde belirttiği yetkiler çerçevesinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan, diğer gerçek ve tüzelkişilerce kullanılamaz. Ancak, 33 üncü ve 43 üncü maddelerdeki hükümler saklıdır.
Lisansın bir kopyası "GNU Özgür Belgeleme Lisansı" adlı bölüme eklenmiştir.

--Oyhan Hasan Bıldırki 18:00, 5 Eylül 2008 (UTC)

"Ruhumda Bir Tel Kopar" sayfasına geri dön.