Türkleri savundu vazifeden alındı

AMERİKAN "Robert College" Okulunun Müdürü Dr. Gates, dostlarına veda etmiş ve İstanbul'dan Paris'e hareket etmiştir.

GEÇENLERDE Dr. Gates, yaptığı bir konuşmada Türkleri savunmuş ve "Ermeni Mezalimi" konusunda Türkler aleyhindeki iddiaların çok fazla büyütüldüğünü söylemişti.

ÖĞRENDİĞİMİZE göre, Ermeni cemaatinin bu sözleri prtesto etmesinden ve Amerika nezdinde teşebbüslerde bulunmasından kısa zaman sonra Robert College müdürünün vazifesine son verilmiş ve kendisi Birleşik Amerika'ya geri çağrılmıştır.