Sonbahar

Bir taraf bahçe, bir tarafta dere,
Gel uzan, sevgilim, benimle yere;
Suyu yakuta döndüren bu hazan
Bizi garkeyliyor düşüncelere...