Sen kılmadugun derdüme dermanı unıtma

Mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün

Sen ḳılmaduġuñ derdüme dermānı unıtma
Ben ḥasret ile virdügüm ol cānı unıtma

Ḳanlu yaşum irdükçe revānlar idüben āh
Çāk itdügüm ey dōst girībanı unıtma

Dil-berler ile sen güle gezdükçe ḥabībüm
Hicrüñde olan dīdesi giryānı unıtma

Luṭfuñla ʿimāret ḳılıcaḳ müddeʿī gönlin
Cevrüñle yıḳılmış dil·i vīrānı unıtma

Ḳılduḳça ḥamāʿil ḳolını boynuña aġyār
Zülfüñ gibi ben göñli perīşānı unıtma

Bir kerre ḳadem baṣmaġa cānā yüzüm üzre
ʿAhd etmiş idüñ gel berü peymānı unıtma

Biñ yıl ki felek devr ide ʿāşıḳ saña cānā
Getürmeye bir Mihrī gibi anı unıtma