Sayfa:Tarihi edebiyati Osmaniyye.pdf/5

Bu sayfa istinsah edilmiş


Tarih-i edebiyatı osmaniyye

birinci cild


f. reşâd


nâşiri: dersaadet kütübhanesi sahibi Arsen(?)


İstanbul

Zarafet matbaası - ebu's-suud caddesinde numero: 10