Sayfa:Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekâleti Devlet Demir Yolları Samsun-Sivas Demiryolu Amasya İstasyonu'nun İşletmeye Küşadı.pdf/19

Bu sayfa istinsah edilmiş


merd (?) ırmagı vadisinde: onıncı kilometredeki 3 X 4 .. açıklıgında kârgir köpri