Sayfa:Deneme.pdf/2

Bu sayfa istinsah edilmedi

Nutuk/5. bölüm/Fikr-i millî ve teşkilât-ı milliyenin kısa bir zamanda temîn ettiği şeref ve mevcudiyeti istisgar edenler


Bundan başka, Efendiler; nankör ve hôdperest idiler... Fikr-i millî ve teşkilât-ı milliyenin kısa bir zamanda temîn ettiği şeref ve mevcudiyeti istisgar ediyorlardı. Vücut bulmuş olan vaziyet ve varlığın sehlü’l-istihsal olduğunu zan ve vehmetmekle çirkin gururlarını tatmîn sevdasına düşüyorlardı... Erzurum’da, Sivas’ta telaffuz olunmuş, tesbit olunmuş bir unvanı aynen kabul etmek zül olmaz mıydı ?! O unvandan daha mânalı unvan mı yoktu?! Evet, işittik Efendiler, varmış: “Fellâh-ı Vatan Grubu”. Efendiler, maziye ait safahat ve hâdisâtı burada beyan edebileceğim çerçeve dahilinde, hakikate mutabık olarak tesbit etmek azmindeyim. Bu sebeple, tam üzerinde bulunduğumuz noktaya ait bir hususu da kemâl-i samimiyetle ıttılâınıza tevdî edeceğim."https://tr.wikisource.org/w/index.php?title=Nutuk/5._bölüm/Fikr-i_millî_ve_teşkilâtı_milliyenin_kısa_bir_zamanda_temîn_ettiği_şeref_ve_mevcudiyeti_istisgar_edenler&oldid=68791" adresinden alınmıştır.

Bu sayfa son olarak 29 Eylül 2017 tarihinde ve 23.45 saatinde düzenlenmiştir. Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar geçerli olabilir. Ayrıntılar için Kullanım Şartlarına bakın.