Rusya Federasyonu'nun Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma belgesi

 
KARARNAME
RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANLIĞI
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Tanınması Hakkında
  1. Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin iradesini göz önünde bulundurarak, Minsk Antlaşmasına göre belirlenen Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümünü reddetmesi üzerine Lugansk Halk Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmıştır.
  2. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Lugansk Tarafı ile ilgili müzakereleri yürütecek, diplomatik ilişkiler kuracak ve varılan antlaşmayla ilgili belgeleri düzenleyecektir.
  3. İlgili federal yürütmelerin katılımlarıyla birlikte Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma konulu bir anlaşma taslağının hazırlanması konusunda Lugansk Tarafı ile müzakereler yapacak ve oluşturulan prosedürün uygun olarak uygulanması için bir teklif sunacaktır.
  4. Lugansk Halk Cumhuriyeti Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na başvurması ile ilgili olarak, bu kararnamenin 3. paragrafında atıfta bulunulan antlaşmanın imzalanmasından önce, Rusya Federasyonun Silahlı Kuvvetleri Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarında barışı koruma işlevi görecektir.
  5. Bu Kararname imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girer

Rusya Federasyonu Devlet BaşkanıV. Putin

Moskova, Kremlin

21 Şubat 2022

№ 72