Rusya Federasyonu'nun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma belgesi

 
KARARNAME
RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANLIĞI
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tanınması Hakkında
  1. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin iradesini göz önünde bulundurarak, Minsk Antlaşmasına göre belirlenen Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümünü reddetmesi üzerine Donetsk Halk Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmıştır.
  2. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Donetsk Tarafı ile ilgili müzakereleri yürütecek, diplomatik ilişkiler kuracak ve varılan antlaşmayla ilgili belgeleri düzenleyecektir.
  3. İlgili federal yürütmelerin katılımlarıyla birlikte Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma konulu bir anlaşma taslağının hazırlanması konusunda Donetsk Tarafı ile müzakereler yapacak ve oluşturulan prosedürün uygun olarak uygulanması için bir teklif sunacaktır.
  4. Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na başvurması ile ilgili olarak, bu kararnamenin 3. paragrafında atıfta bulunulan antlaşmanın imzalanmasından önce, Rusya Federasyonun Silahlı Kuvvetleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarında barışı koruma işlevi görecektir.
  5. Bu Kararname imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girer

Rusya Federasyonu Devlet BaşkanıV. Putin

Moskova, Kremlin

21 Şubat 2022

№ 71

Kaynak: İstinsah edilmiş eser
Telif durumu:

  Bu çalışma bir çeviri olup özgün metinle çeviri metnin telif hakları ayrıdır. Telif hakları ile ilgili bilgiler için sağdaki "Genişlet" kısmına tıklayın.
Özgün:

Rusya Devlet Başkanı'nın kremlin.ru web sayfasından alınan belgeleri, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC-BY) lisansı koşulları altında dağıtılmaktadır.

Herhangi bir ortamda, internet sunucularında veya diğer herhangi bir ortamda, yayın hacmi ve zamanlaması üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbestçe dağıtılır. Yeniden basım ve yeniden gönderim için tek ve zorunlu koşul, özgün kaynağa bağlantı vermektir: - www.kremlin.ru

 
Çeviri:

Bu çalışma esere yazar veya telif hakkı sahibi tarafından belirtilen ancak sizi ya da eseri kullanımınızı desteklediklerini ileri sürmeyecek bir şekilde atıfta bulunulduğu sürece türevlerin serbest kullanımına, dağıtılmasına ve oluşturulmasına izin veren Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 3.0 Yerelleştirilmemiş lisans metni lisansı altında yayımlanmıştır.