Resmî Gazete/3 Mayıs 2020/Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (1)

Petrol Hakkına Müteallik Karar

Karar Tarihi: 27 Nisan 2020

Karar Numarası: 7443

ŞİRKETİN:

  • TİCARİ UNVANI: AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.
  • MERKEZ ve TEBLİGAT ADRESİ: Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi Cem Apartmanı Numara: 124/7 Çankaya/ANKARA
  • MÜRACAAT TARİHİ: 27 Ağustos 2019

RUHSATIN:

  • KONUSU: Arama ruhsatı
  • YÜZÖLÇÜMÜ: 40.330 hektar
  • BÖLGESİ: Kara
  • KAPSADIĞI İL: Edirne
  • PAFTA NUMARASI: F16-c

KARAR:

AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’nin Edirne ilinde 40.330 hektarlık F16-c paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10'uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.