Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden (1)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet Flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular 02 Mayıs 2020 - 18 Mayıs 2020 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

S.N. Unvan D Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Açıklama
1 Doktor Öğretim Üyesi 4 Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik ABD Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
2 Doktor Öğretim Üyesi 5 Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ABD Çocuk Gelişimi alanında doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlık/ doktora yapmış olmak.
3 Doktor Öğretim Üyesi 3 Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ABD Çocuk Gelişimi alanında doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlık/ doktora yapmış olmak.
4 Doktor Öğretim Üyesi 3 Sağlık Bilimleri Ebelik Ebelik ABD Ebelik/ Hemşirelik anabilim dallarının birinde doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıpta uzmanlık/doktora yapmış olmak.
5 Doktor Öğretim Üyesi 5 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik ve Rehabilitasyon ABD Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) alanında doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıpta uzmanlık/doktora yapmış olmak.