Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden (1)

Esas Numarası: 2019/121

Karar Numarası: 2020/90

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zara Verme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar Numarası yazılı 6 Şubat 2020 tarihli ilamı ile 151/1, 142/2.h.2 maddesi gereğince VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK-53/1-c), 2 YIL 6 AY HAPİS, 1 YIL 3 AY HAPİS, 5 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan ve mala zarar verme suçundan BERAATİNE karar verilen İhsan ve Keriman kızı, 20 Ekim 1990 doğumlu, Siirt, Tillo, Hatrant, mahalle/köy nüfusuna kayıtlı Bilge Alanç tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilememiş olup, hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMÎ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.