Resmî Gazete/27 Mart 2020/Türk Kızılayı 10 Mart 2020 Tarihli İhalesinin Ertelenmesi

Resmî Gazetenin 10 Mart 2020 tarihli ve 31064 sayılı nüshasında yayınlanan zarf teslim tarihi 08 Nisan 2020 tarih saat 10:00, ihale tarihi 09 Nisan 2020 tarih saat 14:00 olarak duyurulmuş olan Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, İbrahimpaşa Mahallesi, 63/1 pafta 125 parsel, 72.426,09 m² yüzölçümlü arazinin 35.000 m²’lik kısmında Lojistik Merkezi yaptırılması ihalesi yeni bir bildirim yapılana kadar ertelenmiştir.