Resmî Gazete/27 Mart 2020/İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas Numarası: 2018/520

Karar Numarası: 2019/1329

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar Numarası yazılı 5 Aralık 2019 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan sanık R.E. tüm araştırmalara rağmen bulunamamış ve adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmî Gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilanen tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

3- Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çerçevesi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Bölge Adliye Mahkemesine istinafa başvurma hakkının bulunduğu, aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.