Resmî Gazete/26 Mart 2020 (1. Mükerrer)/7227 Numaralı Kanun (25 Mart 2020)

Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmaksızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Kanun No.7227

Kabul Edilme Tarihi: 25 Mart 2020

Madde 1- 17 Ocak 2013 tarihli ve 6398 sayılı Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “67.790.000” ibaresi “577.950.000” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2- 6398 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.