Resmî Gazete/1 Aralık 1928/Ecnebi Devletler Sefarethane ve Konsoloshanelerinin Vergi ve Rasumu Belediyeler ile Ferağ Harcından Muafiyetlerine Mütedair Olan 14 Mart 1916 Tarihli Kanun Tefsirine İmkan Olmadığı Hakkında Karar

Symbol wait vote.svg Bu sayfada devam eden bir çalışma vardır.

Dilerseniz, siz de yardım edebilirsiniz:

  • Eğer çalışma yarıda kalmışsa, çalışmayı başlatan kişiyle iletişime geçip, sayfanın durumunu ona sorabilirsiniz.
  • Sayfanın geçmişinden  sayfa üzerinde uğraşanları görebilirsiniz.
Üzerinde 7 günden fazla değişiklik yapılmayan sayfalardan kaldırılmalıdır.


Ecnebi devletler tarafından Sefarethane ve Kosoloshane inşa edilmek üzere meccanen tefevvuz olunan veya bu maksatla teferruğ ve iştira edilen arsalarla muhterik ve münhedim Sefarethane ve Konsoloshane arsalarının vergi ile mükellefiyet veya ademi mükellefiyetleri hususunun tasrihi için 1 Mart 1332 (14 Mart 1916) tarihli