Resmî Gazete/16 Nisan 2020/Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden

Esas Numarası: 2016/763

Karar Numarası: 2020/151

Basit Yaralama suçundan yukarıda esas ve karar numaraları yazılı 5 Mart 2020 Tarihli ilamı ile müşteki Amanullah oğlu 1996 Afganistan Muhammed YUNUS`a yönelik eylemine uyan Türk Ceza Kanunun 86/2. maddesi uyarınca Tamer POLAT`ın neticeden 2.000 Türk Lirası Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına verilen bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, karar müştekiye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMÎ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.