Resmî Gazete/16 Nisan 2020/Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Düzeltme İlanı

13 Nisan 2020 tarih ve 31098 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz öğretim elemanı alımına ilişkin ilânımızda, Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Yazı Anasanat Dalı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ilânlarımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlan Olunur.

Birimi Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Unvanı Derece Adet Özel Şart
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Yazı (Hat) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Güzel Sanatlar Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller (Fransızca) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Fransızca öğretmenliği lisans mezunu olmak. Fransız Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.